joi, 6 august 2009

Manual de utilizare frigidere No Frost BOSCH

Cuprins

Indicatii de salubrizare......................................................................................................51

Indicatii de sigurantã si de avertizare.............................................................................52

Sã facem cunostintã cu aparatul ....................................................................................54

Tabloul de deservire..........................................................................................................55

Instalarea aparatului..........................................................................................................56

Racordarea aparatului......................................................................................................57

Pornirea aparatului............................................................................................................57

Asezarea alimentelor.........................................................................................................58

Indicatorul de temperaturã...............................................................................................59

Dotare...................................................................................................................................59

Congelarea de alimente proaspete................................................................................60

Congelarea si pãstrarea...................................................................................................61

Supercongelarea................................................................................................................62

Rãcirea super......................................................................................................................62

Capacitate maximã de congelare....................................................................................62

Dezghetarea produselor congelate.................................................................................62

Curãtarea aparatului..........................................................................................................63

Economisirea de energie..................................................................................................64

Zgomote în timpul functionãrii..........................................................................................64

Cum puteti înlãtura singurmici deficiente.......................................................................65

Serviciul pentru clienti.........................................................................................................66

Indicatii de salubrizare

Salubrizarea ambalajului

Ambalajul protejeazã aparatul dvs. De deteriorãri în timpul transportului. Toate materialele folosite sunt ecologice si refolosibile. Vã rugãm sã vã aduceti si dvs. aportul: salubrizati ambalajul conform normelor ecologice.

Despre cãile actuale de salubrizare vã rugãm sã vã informati la comerciantul de specialitate sau la administratia localã.

Acest aparat este marcat în confor mitate cu Directiva europeanã 2002/96/CE privind aparatele electrice si electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva oferã cadrul pentru reprimirea si valorificarea aparatelor vechi, valabil în întreaga UE. !

Avertizare

La aparatele scoase din uz

1. Se scoate stecherul de retea.

2. Se taie cablul de racordare si se îndepãrteazã împreunã cu stecherul de retea.

Aparatele frigorifice contin solutie de rãcire si gaze în izolatie. Solutia de racier si gazele trebuie salubrizate în mod profesional. Tevile circuitului solutiei de rãcire nu trebuie deteriorate pânã la salubrizarea lor regulamentarã.

Salubrizarea aparatelor vechi

Aparatele vechi nu sunt deseuri fãrã valoare!

Printr-o predare la deseuri în confor mitate cu normele de protectie a mediului pot fi recuperate materii prime valoroase.

Indicatii de sigurantã si de avertizare

Înainte de a pune aparatul în functiune

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si de montaj!

Ele contin informatii importante privind instalarea, folosirea si întretinerea aparatului.

Pãstrati toate documentele pentru folosirea lor ulterioarã sau pentru urmãtorul utilizator.

Pentru o cantitate de 8 g solutie frigorificã spatiul trebuie sã fie de cel putin 1 m3 . Cantitatea de substantã frigorificã a aparatului dvs. Este mentionatã pe plãcuta de tip din interiorul aparatului.

Schimbarea cablului de racordare la retea si alte reparatii trebuie sã fie fãcute numai de serviciul clienti.

Instalatii si reparatii neprofesionale pot pune utilizatorul în pericol.

La utilizare

* Nu folositi niciodatã aparate electrice în interiorul aparatului (de ex. Aparate de încãlzit, aparate electrice de produs gheatã etc.). Pericol de explozie!
* Nu dezghetati niciodatã aparatul cu un curãtãtor cu aburi! Aburul poate ajunge la pãrtile electrice si poate declansa un scurt-circuit. Pericol de electrocutare!
* Nu folositi obiecte ascutite sau cu muchii tãioase pentru a îndepãrta straturile de brumã sau de gheatã.
* Nu depozitati produse cu gaz carburant inflamabil (de ex. spray-uri) si nici substante explozive. Pericol de explozie!
* Soclul, sertarele, usile etc. nu vor fi folosite abuziv ca treaptã de pãsire sau pentru sprijinire.
* Pentru dezghetare si curãtire se scoate stecherul de retea sau se opreste siguranta. Se va trage de stecher, nu de cablul de racordare! Siguranta tehnicã
* Aparatul contine cantitãti mici de solutie de rãcire R600a, care este ecologicã, dar inflamabilã. Fiti atenti ca în timpul transportului sau al montajului sã nu se deterioreze circuitul solutiei de rãcire. Stropii de solutie de rãcire pot duce la rãnirea ochilor sau se pot aprinde.

În caz de deteriorare

* Tineti la distantã de aparat focul deschis sau sursele de aprindere,
* aerisiti camera timp de câteva minute,
* scoateti stecherul de retea,
* informati serviciul pentru clienti.

Cu cât mai multã solutie de rãcire se gãseste în aparat, cu atât mai mare trebuie sã fie camera în care se aflã aparatul. În camere prea mici, în cazul unei scurgeri se poate forma un amestec inflamabil de gaz-aer.

52

* Alcoolul cu procent mare de tãrie se va depozita numai bine închis si în pozitie verticalã.
* Nu murdãriti pãrtile din material plastic si garnitura usii cu ulei sau grãsime. În acest fel pãrtile de material plastic si garnitura usii devin poroase.
* Nu acoperiti si nu astupati niciodatã orificiile de aerisire ale aparatului.
* În congelator nu se vor pãstra lichide în sticle si cutii (în special bãuturi carbogazoase). Sticlele si cutiile ar putea sã se spargã.
* Nu introduceti niciodatã în gurã alimente imediat dupã ce le-ati scos din congelator. Pericol de rãnire!
* Evitati contactul prelungit al mâinilor cu alimentele congelate, gheata sau tevile vaporizatorului etc. Pericol de rãnire!
* Nu îndepãrtati stratul de gheatã sau alimentele congelate cu cutitul sau cu obiecte ascutite. Ati putea deteriora cu ele conductele solutiei de rãcire. Stropii de solutie de rãcire se pot aprinde sau pot duce la rãnirea ochilor.
* Copii în gospodãrie
* Nu încredintati copiilor ambalajul sau pãrti ale acestuia. Pericol de asfixiere din cauza cartoanelor pliate si a foliilor!Aparatul nu este o jucãrie pentru copii!
* La aparatul cu broascã la usã: cheia va fi pãstratã într-un loc inaccesibil pentru copii.

Conditii generale

* Aparatul este indicat pentru rãcirea si congelarea de alimente sau prepararea ghetii. Aparatul este destinat numai pentru uz casnic.
* Aparatul este deparazitat conform Directivei UE 89/336/CEE.
* Circuitul de solutie de rãcire este verificat în ceea ce priveste etanseitatea.
* Acest aparat corespunde prevederilor de sigurantã relevante pentru aparate electrice (EN 60335/2/24).

53

Sã facem cunostintã cu aparatul

Sistemul complet automat No Frost (Frost Free) asigurã ca în aparat sã nu se formeze gheatã. Nu mai este necesarã dezghetarea. ªi el functioneazã astfel:

Alimentele sunt congelate printr-un curent de aer rece. Vaporizatorul în sistemul No Frost rãceste aerul. Aerul rece este distribuit în aparat printr-o suflantã. Umiditatea din aer se condenseazã pe vaporizator, care în caz de nevoie se dezgheatã complet automat.

Apa de dezghetare este condusã la unitatea de rãcire, unde se evaporã. Unitatea de congelare si alimentele aflate în ea sunt tinute fãrã gheatã.

* Plãcuta de operare
* Tasta PORNIT/OPRIT
* Comutatorul becului în compartimentul de congelare
* Compartimentul de congelare rapidã
* Producãtor de gheatã *
* Vas de rezervã pentru cuburi de gheatã *
* Întrerupãtor de luminã în compartimentul de rãcire
* Chiller (Tãvita de pãstrare la rece) *
* Orificii pentru iesirea aerului
* Iluminare interioarã
* Rafturi în compartimentul de rãcire
* Suportul pentru sticle
* Tãvita *
* Cutii pentru fructe si legume
* Picioare cu surub
* Iluminarea compartimentului de congelare
* Suport pentru produsele de congelat
* Compartiment pentru unt si brânzã *
* Suport pentru ouã
* Suporturi de cutii si de sticle
* Suport pentru sticle mari
* Filtru de cãrbune activ
* Compartiment de congelare
* Compartimentul de rãcire

54

Tabloul de deservire

Tasta de alarmã

Serveste la oprirea sunetului de alarmã al temperaturii si al usii.

Sunetul de alarmã al temperaturii se declanseazã, când în compartimentul de congelare este prea cald.

Dacã suplimentar clipeste tasta de alarmã, alimentele congelate sunt în pericol.

Tonul de alarmã al usii se Declan seazã, când o usã a aparatului stã prea mult timp deschisã.

Sunetul de alarmã se poate declansa fãrã pericol pentru alimentele congelate la:

* Punerea în functiune a aparatului.
* Introducerea unei cantitãti mari de alimente proaspete.
* Usa compartimentului de congelare deschisã prea mult timp.

Tasta de rãcirea super

Punerea în functiune este indicate prin iluminarea tastei. La rãcire super se va rãci compartimentul de racier timp de cca. 6 ore cât se poate de mult. Dupã aceea se va comuta auto mat la temperatura reglatã înainte de superãcire.

Pornirea rãcirii super de ex.:

Înaintea introducerii de cantitãti mari de alimente.

Pentru rãcirea rapidã a bãuturilor.

Tasta de reglare a compartimen- tului de rãcire

Temperatura în compartimentul de rãcire poate fi reglatã de la +2 °C pânã la +8 °C.

Tasta se apasã de atâtea ori, pânã când bara luminoasã a atins tempe ratura doritã.

Indicator de temperature compartiment de rãcire

Cifrele de pe bara luminoasã cores pund temperaturilor din comparti mentul de rãcire în °C.

Bara luminoasã indicã temperature reglatã.

55

Tasta de supercongelare

Serveste la pornirea si oprirea supercongelãrii.

Înainte de introducerea de cantitãti mari de alimente proaspete (mai mult de 2 kg) se porneste supercongelarea.

În general sunt suficiente 4–6 ore.

Pentru folosirea capacitãtii maxime de congelare, supercongelarea se va porni cu 24 de ore înainte.

Dupã cca. 2½ de zile are loc comutarea automatã la temperature reglatã înainte de supercongelare.

Instalarea aparatului

Pentru instalare este potrivitã o camera uscatã, cu posibilitãti de aerisire. Locul de instalare nu ar trebui sã fie expus razelor solare directe si nu ar trebui sã se afle în apropierea unei surse de cãldurã cum ar fi cuptorul, caloriferul, etc. Dacã instalarea lângã o sursã de cãldurã este inevitabilã, vã rugãm sã folositi o placã de izolare potrivitã sau sã respectati urmãtoarele distante minime fatã de sursa de cãldurã:

* Fatã de cuptoare electrice:
* Fatã de focare de ardere cu combustibil lichid sau cãrbune: 3 cm. 30 cm.

Tasta de reglare a compartimentului de congelare

Temperatura compartimentului de congelare poate fi reglatã de la –24 °C pânã la –16 °C.

Tasta se apasã de atâtea ori, pânã când bara luminoasã a atins temperatura doritã.

Aparatele cu mânere necesitã o distantã de minimum 55 mm fatã de perete în partea cu opritor pentru ca usa sã se poatã deschide la 90°.

Temperatura camerei

Clasa de climã este mentionatã pe plãcuta de tip. Ea indicã temperature camerei în care poate fi folosit aparatul

Clasa de climã SN, N, ST, T.

Temperatura camerei admisã

* +10 °C pânã la 32 °C
* +16 °C pânã la 32 °C
* +16 °C pânã la 38 °C
* +16 °C pânã la 43 °C

Indicator de temperaturã al compartimentului de congelare

Cifrele de pe bara luminoasã corespund temperaturilor din compartimentul de congelare în °C.

Bara luminoasã indicã temperature reglatã.

56

Aerisirea

La peretele din spate al aparatului aerul se încãlzeste. Aerul încãlzit trebuie sã poatã fi evacuat fãrã piedici. Altfel agregatul de rãcire trebuie sã lucreze mai intens. Aceasta mãreste consumul de curent.

De aceea nu trebuie acoperite si astupate orificiile de aerisire!

Pornirea aparatului

* Se apasã tasta PORNIT/OPRIT.
* Se aude sunetul de avertizare. Dupã apãsarea tastei de alarmã, sunetul de avertizare înceteazã.
* Tasta de alarmã lumineazã, pânã când s-a atins temperatura reglatã.
* Racordarea aparatului
* Dupã instalarea aparatului se va astepta cel putin jumãtate de orã pânã la punerea în functiune. În timpul trans portului se poate întâmpla ca uleiul aflat în compresor sã se depoziteze în sistemul de rãcire.
* Înainte de prima punere în functiune se curãtã interiorul aparatului (vezi curãtare).
* Priza ar trebui sã fie liber accesibilã.
* Aparatul se va racorda la current alternativ de 220–240 V/50 Hz la o prizã instalatã conform prescriptiilor.
* Priza trebuie asiguratã cu o sigurantã de 10 A sau mai mare.
* La aparatele care se utilizeazã în tãri ne-europene, se va verifica pe plãcuta de tip dacã tensiunea indicatã si felul curentului corespunde valorilor retelei dvs. de curent. Plãcuta de tip se gãseste în aparat, în stânga jos. O eventualã înlocuire necesarã a cablului de racordare trebuie fãcutã numai de cãtre un specialist.

Reglarea temperaturii

Tasta de reglare pentru compartimentul de rãcire sau de congelare se apasã de mai multe ori, pânã când temperature doritã este afisatã pe bara luminoasã.

Din fabricã sunt recomandate i reglate urmãtoarele temperaturi:

* Compartimentul de racier (frigider): +4 °C
* Compartimentul de congelare (congelator): –18 °C

Alimentele sensibile nu ar trebui pãstrate la temperaturi peste +4 °C.

57

Modul de economisire a energiei

Dacã aparatul nu este folosit de cca. 24 ore, afisajul panoului de deservire se comutã în regimul de economie de energie.

Mai lumineazã doar lãmpitele necesare cu intensitate redusã.

Îndatã ce aparatul este din nou în folosintã, de ex. la deschiderea usii, afisajul se comutã din nou pe iluminat normal.

Asezarea alimentelor

La asezarea sticlelor trebuie avut în vedere cã:

* Alimentele se aseazã bine ambulate sau acoperite. Astfel se pãstreazã aroma, culoarea si prospetimea. În afarã de aceasta se va evita transferul de mirosuri si colorarea pãrtilor din material plastic.
* Mãncãrurile si bãuturile calde se vor lãsa mai întâi sã se rãceascã si apoi se pun în aparat.

Nu blocati orificiile de iesire a aerului cu alimente, pentru a nu împiedica circulatia aerului.Alimentele care se tin în imediata apropiere a orificiilor pot îngheta prin aerul rece, care iese. Noi recomandãm ca alimentele sã asezate în urmãtoarea ordine:

* În compartimentul de congelare: alimente congelate, cuburi de gheatã, înghetatã
* În compartimentul special de racier (chiller): peste, carne si cârnati
* Pe grãtarele din compartimentul de rãcire (de sus în jos): produse de brutãrie, mâncãruri gãtire, produse lactate, carne si cârnati
* În cutiile de legume: legume, salatã, fructe
* În usã (de sus în jos): unt, brânzã, ouã, tuburi, sticle mici, sticle mari, lapte, pungi cu sucuri

Indicatii de functionare

* Prin sistemul automat No Frost compartimentul de congelare si compartimentul de rãcire rãmân fãrã gheatã. Nu mai este necesarã dezghetarea.
* Pãrtile frontale ale carcasei se încãlzesc usor, aceasta împiedicã formarea de condens în zona garniturii usii.
* În cazul în care dupã închiderea compartimentului de congelare nu se poate deschide usa imediat, asteptati douã-trei minute pânã când sub presiunea apãrutã s-a echilibrat.

Capacitatea utilã

Datele privind capacitatea utilã le gãsiti în aparatul dvs. pe plãcuta de tip.

58

Indicatorul de temperatura (nu la toate modelele)

Nu expuneti indicatorul de temperature influentei directe a soarelui si nu-l luati în gurã.

Indicatorul de temperaturã indicã temperaturi sub +4 °C si serveste la determinarea reglajului corect al termostatului. Reglati termostatul în functie de temperatura ambiantã între pozitille 2 si 3. Dacã termostatul dispune de un afisaj în grade, reglati-l pe +4 °C sau pe o temperaturã mai scãzutã. „Dupã cca. 12 ore, când temperature a scãzut sub +4 °C culoarea afisajului se modificã din negru în verde, supli mentar apare indicatia „O.K.”. (În caz contrar reglati termostatul treaptã cu treaptã pe o temperaturã mai scãzutã.)

Dotare

Grãtare/cutii

Puteti varia grãtarele spatiului interior si cutiile usii în functie de necesar: se trage grãtarul în fatã si se apleacã lateral pentru a-l scoate. Cutiile se ridicã si se scot.

Chiller (Tãvita de pãstrare la rece) Trageti fundul compartimentului spre fatã, clapeta se deschide. În compartimentul special de racier (chiller) sunt temperaturi mai joase decât în compartimentul de rãcire. Pot apare si temperaturi sub 0 °C. Ideal pentru pãstrarea de peste, carne si cârnati. Nu este indicat pentru salate, legume si alimente sensibile la frig.

Producãtor de gheatã

Reglaj corect

Temperatura este prea ridicatã, modificati reglajul în mod corespunzãtor

1. Se scoate tava pentru gheatã, se umple ¾ cu apã si se introduce din nou.

2. Când cuburile au înghetat, se rotesc de mai multe ori spre dreapta si apoi se dã drumul la mânerele rotative ale tãvii pentru gheatã. Cuburile de gheatã se desprind si cad în vasul de rezervã.

3. Se scot cuburile de gheatã din vasul de rezervã.

59

Sertar

Puteti scoate sertarul pentru încãrcare si descãrcare. Pentru aceasta ridicati sertarul. Suportul sertarului este variabil. Congelarea de alimente proaspete

Cum congelati singur alimentele

În cazul în care congelati singur alimentele, folositi numai alimente proaspete, fãrã defecte. Pentru congelare sunt indicate: carnea si mezelurile, puii si vânatul, pestele, legumele, verdeata, fructele, produsele de brutãrie, pizza, mâncãrurile gãtite, resturi de mâncare, gãlbenusul si albusul de ou.

Nu sunt indicate pentru congelare: ouã întregi în coajã, smântânã si maionezã, salate din frunze, ridichi, ridichi de lunã si ceapã.

Opãrirea legumelor si fructelor

Pentru ca sã se pãstreze culoarea, gustul, aroma si vitamina „C” , legumele si fructele ar trebui opãrite înainte de congelare.

La opãrire legumele si fructele se intro duc pentru scurt timp în apã care fierbe.

Literaturã pe tema congelãrii, unde este descrisã si opãrirea, se aflã în comertul de specialitate.

Suportul pentru sticle

Pe suportul pentru sticle pot fi pãstrate sticlele în sigurantã.

Regulatorul de tempera turã si de umiditate pentru cutia de legume

În cazul pãstrãrii pentru mai mult timp a legumelor, salatei, fructelor, se impinge regulatorul total spre dreapta.

Deschiderea de aerisire este deschisã umiditate atmosfericã joasã tempera tura se rãceste.

În cazul pãstrãrii pentru scurt timp se împinge regulatorul spre stânga.

Deschiderea de aerisire este închisã umiditate atmosfericã ridicatã tem peratura creste.

Suport de cutii de bãuturi

Pentru a fi atârnat în compartimentul usii.

Suportul de cutii poate fi mutat sau scos.

Pentru aceasta se ridicã si se scoate suportul de pãstrare al usii.

Filtru de cãrbune activ

Cu acest filtru se reduc mirosurile neplãcute în compartimentul de rãcire.

60

Ambalarea alimentelor

1. Se pun alimentele în ambalaj.

2. Se scoate complet aerul prin presare.

3. Se închide ambalajul etans.

4. Se înscriptioneazã ambalajul cu continutul si data congelãrii.

Ambalaje potrivite:folii din material plastic, folii-tub din polietilenã, folii din aluminiu, cutii de congelare. Gãsiti aceste produse în comertul de specialitate.

Ambalaje nepotrivite: hârtia de ambalaj, hârtia de pergament, celofanul, pungile de gunoi, pungi folosite de la cumpãrãturi.

Pentru închidere sunt indicate: Inele de cauciuc, clipsuri din material plastic, fire de legat, benzi adezive rezistente la frig sau altele asemãnãtoare

Pungile si foliile gen furtun din polietilenã le puteti lipi cu un aparat de lipit pungi.

Congelarea si pãstrarea

* Cumpãrarea de alimente congelate
* Verificati ambalajul, dacã este deteriorat.
* Verificati data de pãstrare.
* Temperatura din lada frigorificã din magazin trebuie sã fie sub –18 °C. Dacã nu, se scurteazã perioada de pãstrare a alimentului congelat.
* Alimentele congelate se transportã pe cât este posibil într-o geantã izolantã si se introduc repede în compartimentul de congelare.

Asezarea alimentelor

Cantitãtile mai mari de alimente se vor congela de preferintã în compartimentul de congelare rapidã; acolo ele se con geleazã foarte repede si prin urmare si cu menajamente. Dacã trebuie introduce multe alimente, se poate scoate prepara torul de gheatã.

Alimentele deja congelate nu trebuie sã ajungã în contact cu alimentele proaspete de congelat.

Pãstrarea alimentelor congelate

Pentru a nu împiedica circulatia aerului în aparat, nu se vor stivui alimentele peste limita de stivuire (Nu la toate modelele).

61

Supercongelarea

Pentru ca la introducerea de alimente proaspete sã nu se ajungã la o crestere nedoritã a temperaturii, se va porni supercongelarea cu câteva ore înainte de introducerea alimentelor proaspete.

În general sunt suficiente 4–6 ore. Dacã trebuie folositã capacitatea de congelare maximã, sunt necesare 24 de ore.

Supercongelarea se opreste automat dupã cel mai târziu 2½ zile.

Capacitate maxima de congelare

Alimentele trebuie congelate cât se poate de repede pânã la miez. Numai asa se pãstreazã vitaminele, valoarea nutritivã, aspectul si gustul. Din acest motiv nu trebuie depãsitã capacitatea maximã de congelare a aparatului dvs.

Datele privind capacitatea maxima de congelare în 24 de ore le gãsiti pe plãcuta de tip.

Rãcirea super

La superrãcire se va rãci compartimentul de rãcire timp de cca. 6 ore cât se poate de mult. Dupã aceea se va comuta automat la temperatura reglatã înainte de superrãcire.

Pornirea rãcirii super de ex.:

* Înaintea introducerii de cantitãti mari de alimente.
* Pentru rãcirea rapidã a bãuturilor.

Dezghetarea produselor congelate

În functie de natura acestora si de scopul utilizãrii se poate alege una din urmãtoarele posibilitãti:

* la temperatura camerei,
* în compartimentul de rãcire,
* într-un cuptor, cu sau fãrã ventilator de aer cald,
* în cuptorul cu microunde.

Indicatie

Alimentele congelate dezghetate partial sau total nu vor fi recongelate. Ele pot fi congelate din nou abia dupã ce au fost preparate (fierte sau prãjite).

Nu va mai fi folositã în întregime durata de pãstrare a alimentului congelat.

62

Oprirea si scoaterea din functiune a aparatului

Oprirea aparatului

Se apasã tasta PORNIT/OPRIT.

Curãtarea aparatului

1. Se trage stecãrul de retea sau se scoate siguranta!

2. Se sterge garnitura usii cu apã curate si se freacã pânã la uscare.

3. Curãtati aparatul cu apã cãldutã si putin detergent.

4. Dupã curãtare: se racordeazã aparatul din nou si se porneste.

Atentie!

Nu folositi substante de curãtat cu continut de nisip sau acizi sau diluanti.

Apa de curãtare nu trebuie sã ajungã în

* fantele din zona din fatã a podelei compartimentului de congelare,
* tabloul de deservire
* iluminare.

Nu curãtiti niciodatã suporturile si vasele în detergent în masina de spãlat vase. Piesele s-ar putea deforma!

Scoaterea din functiune a aparatului

Dacã nu veti folosi aparatul pentru mai mult timp:

1. Scoateti stecherul de retea.

2. Curãtati aparatul.

3. Lãsati usile aparatului deschise.

63

Economisirea de energie

* Se instaleazã aparatul într-o camera uscatã, cu capacitate de aerisire, nu direct în soare sau în apropierea unei surse de cãldurã (de ex. calorifer, plitã). Altfel se va folosi o placã izolantã.
* Mâncãrurile si bãuturile calde se vor lãsa sã se rãceascã în afara aparatului.
* Produsele congelate se vor pune în compartimentul de rãcire pentru dezghetare. Rãceala produselor congelate se foloseste la rãcirea alimentelor.
* Usa aparatului se va deschide pentru un timp cât mai scurt posibil.
* Partea din spate a aparatului ar trebuiocazional curãtitã cu un aspirator sauo pensulã pentru a se evita un consum mai mare de curent.

Zgomote în timpul functionãrii

* Zgomote normale
* Zgomot de fond – agregatul de racier functioneazã.
* Zgomote bolborositoare, zumzãitoare sau gâlgâitoare – solutia de rãcire curge prin tevi.
* Clic – motorul porneste sau se opreste.
* Trosnituri – are loc dezghetarea automatã.
* Zgomote care se pot înlãtura usor

Aparatul nu stã plan

* Vã rugãm sã egalizati aparatul cu ajutorul unei bule cu aer. Folositi pentru aceasta picioarele cu surub sau asezati ceva dedesubt.
* Aparatul „se sprijinã de ceva”
* Rugãm deplasati aparatul de la mobile sau aparatul de care se sprijinã.
* Sertarele, cosurile sau suprafetele de pãstrare se clatinã sau sunt întepenite
* Verificati vã rog pãrtile care pot fi scoase si eventual introduceti-le din nou.
* Vasele se ating
* Asezati vã rog sticlele sau vasele putin depãrtate între ele.

64

Cum puteti înlãtura singur mici deficiente

Înainte de a suna la serviciul pentru clienti:

Verificati dacã puteti remedia singur deficienta cu indicatiile urmãtoare.

Dvs. trebuie sã suportati cheltuielile de consiliere ale serviciului pentru clienti chiar si în perioada de garantie!

Deficienta

Temperatura se abate foarte mult de la cea instalatã.

Cauze posibile

Remediere

În unele cazuri este suficient dacã se opreste aparatul pentru 2 minute.

În cazul unui rezultat negativ, se incearcã incã o datã.

Dacã temperatura este prea ridicatã, verificati dacã a avut loc o apropiere a temperaturii.

Dacã temperatura este prea joasã, mai verificati o datã temperature în ziua urmãtoare.

Iluminarea nu functioneazã.

Becul în compartimentul de rãcire sau în cel de congelare este defect. Se schimbã becul.

1. Se scoate stecherul de retea sau se opreste siguranta.

2. Se schimbã becul (bec de schimb max.15 W, curent alternativ de 220–240 V, soclu E14).

Întrerupãtorul de luminã este întepenit.

Afisajul plãcutei de deservire lumineazã cu intensitate redusã.

Nu se aprinde nici o lampã de semnalizare.

Dacã aparatul nu este folosit de cca. 24 ore, afisajul panoului de deservire se comutã în regimul de economie de energie.

Cãdere de curent; a sãrit siguranta; stecãrul de retea nu este bine fixat. Verificati dacã poate fi miscat.

Îndatã ce aparatul se utilizeazã din nou, de ex. deschiderea usii, afisajul se comutã din nou pe iluminare normalã.

Verificati dacã existã curent. Siguranta trebuie sã fie în functiune.

65

Deficienta

Temperatura în comparti mentul de congelare este prea ridicatã.idi tã

Cauze posibile

* Usa congelatorului este deschisã.
* Orificiile de aerisire sund acoperite.
* În congelator au fost puse prea multe alimente deodatã.

Remediere

Închideti usa.

Asigurati aerisirea.

Nu depãsiti capacitatea maxima de congelare.

Pentru dezghetarea vaporizatorului se scot produsele congelate cu sertarele si se depoziteazã bine izolate într-un loc rãcoros.

Se opreste aparatul si se îndepãrteazã de perete.

Usa aparatului se lasã deschisã.

Dupã cca. 20 minute apa de dezghetare începe sã curgã în tava de evaporare.

Pentru a evita în acest caz revãrsarea tãvii de evaporare, se absoarbe apa de dezghetare cu un burete.

Dacã nu se mai curge apã de dezghetare în tava de evaporare, vaporizatorul s-a dezghetat.

Se curãtã interiorul. Se repune aparatul în functiune.

Usa compartimentul de congelare a fost deschisã mult timp; nu se mai atinge temperatura necesarã.

Vaporizatorul (producãtorul de frig) în sistemul No Frost este acoperit cu prea multã gheatã, astfel cã nu se mai dezgheatã automat.

Serviciul pentru clienti

Un serviciu pentru clienti în apropierea dvs. îl gãsiti în cartea de telefon sau în specificatia serviciilor pentru clienti.

Rugãm indicati la serviciul pentru clienti numãrul produsului (E-Nr.) si numãrul de fabricatie (FD) al aparatului. Aceste date le gãsiti pe plãcuta de tip.

Vã rugãm sã ajutati prin indicarea numãrului de produs si a numãrului de fabricatie pentru a evita deplasãri inutile.

Economisiti cheltuielile suplimentare în legãturã cu aceste deplasãri.

66